مروارید ایران

ما تلاش می کنیم زندگیهای شکسته را به مرواریدهایی ارزشمند تبدیل کنیم.

سکس و چهره بی نقاب فحشا

مشاوره درباره مشکلات جنسی و پاسخگویی به مسائل مربوط به روابط

مشکلات روابط عاطفی

برای آنهایی که فکر می کنند در احساساتشان سردرگم هستند

تنگناهای هویت فردی در ایران

آموزش به افراد برای آگاهی بر ارزش و هویت حقیقی خویش

پژواک حقوق بشر در ایران

برای آنها که قربانی ظلم جامعه شده اند

اعتیاد، آفت جامعه ایران

کمک به افراد درگیر با اعتیاد به الکل، مواد مخدر و قمار

خشونت تقدیر انسان نیست

کمک به قربانیان خشونت برای پایان این قصه دردناک

پاسداری از کودکان، حفاظت از فرداها

برای افرادی با بار قلبی در مورد حقوق و تربیت کودکان

احیای سلامت جامعه

ارائه راه حلهای عملی برای درمان افسردگی، استرس، اضطراب و ایدز

چند سطر تا امید

روشنگر راه آنانی که نیاز به حمایت و تشویق دارند.

به مروارید ایران خوش آمدید

 

مروارید وب سایتی است که با هدف کمک به شفا، آزادسازی، رهایی و بازسازی زندگیهای شکسته در ایران راه اندازی شده است. به عبارت دیگر این خدمت با نشان دادن محبت بدون شرط خداوند، آشکار کننده قلب او برای آنها که درگیر فحشا، سوءاستفاده های جنسی، خشونت خانگی و اعتیاد هستند می باشد و آنها را به سمت بهبود و بازسازی رهنمون می کند.
 

پروژه های مروارید ایران

  آرشیو ویدئو مروارید ایران   داستان زندگی در مروارید ایران
 

مشاوره با ما

 

مشارکت با ما


.... ارزش او از جواهرات هم بیشتر است