گل سال فوتسال‎

14 آوریل 2014

اعضای  محترم تـیم ملکوت خـــدا  با ســلام

 استراتژی و برنامه ریزی و روش و تکنیک در خدمت کردن به اندازه مسح و دعوت وعطیه خدمت مهم و نقــش آفــرین میباشــد.

 مــوســی نه تنها ده فرمان را از خدا گرفت بلکه طریق و تکنیک خاص اجرا کردن آنها را از خدا  دریافت کرد.   مزمور 103 : 6

 

 ســلیـمان نه تنها مسح پادشاهی و پشتیبانی مالی پدرش را دریافت کرد بلکه حکمت وتکنیک پادشاه بودن را درخواست کرد. اول پادشاهان 1 : 7 تا 13

 

 مــریــم بـاکــره به فرشته نگفت چرا من حامله بشوم؟ بلکه گفت این چــگونــه میشود؟ مریم میخواست روش وتکنیک مافوق طبیعی خدا را بفهمد. لوقا 1 : 34

 

 بیایید فوق از شنیدن کلام زنده خدا از روح القدوس فــن و تکنیک اعجاز انگیز و منحصر بفرد چگونه انجام دادن کلام خدا در محیط بیرونی و وضعیت شخصی وخانوادگی درونی مان را  بیاموزیـم. مسیح گفت روح القدوس بهمراه قدرت شاهد من بودن روش و تکنیک چـگونـه شـاهد من بودن؟ را هم بشما خواهد آموخت

 

نقطه ضعف تیم مقابل: شیطان کلام خدا را خیلی خوب میداند امــا آنچه  شیطان هـرگـز نمیداند روش ها و تکنیک های غیر قابل پیش بینی اجــرای کلام خداست که خدا فقط به آن عده از اعضای تیمش  نشان میدهد که با تمام دل وجان و با تمام نفس و خاطر و با تمام غیرت و قدرت خود مصرانه بخواهند حتی در دقیقه نــود با یک حـرکت غیرقابل تصور سرنوشت تیم ملکوت خدا در خانواده و کلیسا و خدمتشان را عــوض کنند.

 

دیروز مسیح دردقیقه آخــربازی در استادیوم جلجــتا سر شیطان را با یک ضربه نهایی در زیر پایش  له کرد امروز تــوپ زیــر پــای شــماست.

لطفا با فن و تکنیک های منحصر بفرد روح القدوس تیم مشکلات و بن بست ها در زندگی تان را سوپـرایــز کنید.

 

روز مبارکی داشته باشید

    

جلیل سپهر 

 

پاسخ دهید

*

.... ارزش او از جواهرات هم بیشتر است