رابطه لذت جنسی با چاقی

29 ژوئن 2012

در یک مطالعه که بر روی 187 فرد چاق که حدودأ چهل و پنج ساله بودند انجام پذیرفته، شصت و سه درصد از زنان عنوان کردند که در حالت برهنگی از بدن خود احساس رضایت نمی کردند و در نتیجه به علت معذب بودن از اندام خود بسیاری از احساسات جنسی خود را از دست می دادند. این موضوع با درصدی کمتر (چهل و هشت درصد) درمورد مردان چاق هم صدق می کرد.

از طرفی تعدادی از افراد چاق در ناحیه باسن، زانوها و آرنج احساس درد می کردند و این احساس درد همه لذت جنسی را برای آنها از بین می برد.

قابل ذکر است که بالا بودن کلسترول و اضافه وزن در بسیاری از مردان مانع از نعوظ می شود و همچنین بالا بودن کلسترول در زنان مانع لیز بودن واژن می گردد.

البته کاهش وزن عمل ساده ای نیست، لیکن کنترل وزن بطور دائمی می تواند در مدت زمانی نه چندان بلند موثر باشد.

بهترین راه برای کاهش وزن غذا نخوردن نیست بلکه داشتن رژیم غذایی مناسب بدین منظور است.

 

برگرفته از

Effects of Obesity and sex on the energetic cost and preferred speed of walking. Raymond C. Browing, Emily A. Baker, Jessica A. Herron,and Rodge Kram. Journal of Applied Physiology. 2005

پاسخ دهید

*

.... ارزش او از جواهرات هم بیشتر است