(فارسی) تعریف پورنوگرافی

30 May 2012

امروز پورنوگرافی فقط محدود به فیلمهای حاوی مطالب سکسی نیست. در دنیای امروز که با باز کردن یک ایمیل انواع تبلیغات به سوی شما سرازیر می شود مشخص کردن مرزهای پورنوگرافی و اعتیاد به آن، کار راحتی نیست.

شاید در واقع بتوان گفت که پورنوگرافی همان “سرگرمیهای مردانه” یا “صحبتهای خودمانی” است که باعث ایجاد افکار و امیال سکسی می شود و در نهایت تکرار مداوم این نوع سرگرمیها باعث بروز نوعی اعتیاد می شود. این اعتیاد می تواند شامل اعتیاد به جوکهای سکسی، صحبت های سکسی، تصاویر سکسی، بازیهای سکسی و یا فیلمهای سکسی باشد.

در واقع پورنوگرافی نیاز به یک بررسی صادقانه درون قلبتان دارد که بدانید دقیقأ چه موضوع هایی برای شما حساس است.

می توانید یک لیست از مسائل مختلف را که باعث ایجاد این نوع افکار و اعتیادها می شود تهیه کنید و مرزهایتان را مشخص نمائید. حتی می توانید با شخصی قابل اعتماد که نزدیک و امین شماست صحبت کرده و نظرات او را به لیستتان اضافه کنید. پس در مورد مدیریت افکار و رفتار خودتان شخصأ فکر کرده و اگر فکر می کنید که اعتیاد به برخی موارد پیدا کرده اید، روشهای دوری از این نوع اعتیاد را برای خودتان تعیین کنید. فراموش نکنید که بازگشت از این نوع اعتیاد سخت نخواهد بود اگر با برنامه ریزی شخصی فرصتهای گرفتار شدن در این نوع مسائل را محدود کرده و افکار خود را به روح القدس بسپارید. ولی هشیار باشید که هر بار که به عادت سابق بازگشت کنید مسیر بهبودی از این نوع اعتیاد نیز سخت تر خواهد بود.

در فیلمها و تصاویر پورنوگرافی دروغهایی گفته می شود که اصل سکس که در واقع اوج زیبایی یک عشق است را زیر سئوال می برد.

در فیلمهای پورنوگرافی زن ها شخصیتی کمتر از یک انسان کامل را دارند. زنان مجلات play boy bunny”” خوانده می شوند که به معنای حیوانات بامزه کوچولو است. یا بنام “play mates” بمعنای اسباب بازی نامیده میشوند. صنعت پورن معمولا زنان را به عنوان اسباب بازی، حیوانات یا اعضای بدن معرفی می کند و نه انسانهای دارای شخصیت و احساس. برخی از تصاویر پورن یا سکس چت ها فقط اعضای بدن شخص را نشان می دهند نه صورت شخص مورد نظر را چون فقط ارضای شهوت مهم است نه وجود آن شخص. تصویری که از زنان در اینگونه جوکها، بازیها، فیلمها و تصاویر ارائه میشود موجوداتی بدون فکر، احساس و شخصیت است. برخی دیگر از سکس به عنوان بازی اسم می برند و در این بازی یکی مغلوب است و دیگری غالب. در حالیکه این نوع دیدگاه نسبت به سکس و زنان بسیار تحقیرآمیز است.

از طرف دیگر این نوع به اصطلاح سرگرمیها!!! زنان را به عنوان ملک شخصی فرد معرفی می کنند. در برخی مجلات یا تبلیغات عادی می بینیم که مثلأ برای تبلیغ ماشینی گرانقیمت دختری را در کنار ماشین نشان می دهد که روی ماشین نشسته و این پیغام را به مشتری القا می کند که: “این ماشین را بخر و صاحب هر دو می شوی!” به همین علت بسیاری از مردان عمیقأ باور دارند که اگر پول فراوان داشته باشند و یا پول خرج کنند صاحب هر زنی می توانند بشوند. در واقع پورنوگرافی اعلام می کند که زنان اجناسی خریدنی هستند.

نوع دیگر القای پورنوگرافی آن است که جذابیت هر زن به اندام اوست. زنان با وزن کمی بالا و یا زیبایی کمتر، جذاب نیستند و از آنها به عنوان خوک، سگ، وال و …. نام برده می شود. مهم نیست که این زن می تواند چه قلب، فکر و شخصیت دوست داشتنی داشته باشد.

در برخی دیگر از این تصاویر و فیلمها القا می شود که زنان از تجاوز و خشونت لذت می برند. در این نوع تصاویر زنان ابتدا مقاومت کرده و سپس کوبیده، مضروب و تحقیر شده از خشونت و تجاوز لذت می برند و حتی در هنگام تجاوز، لبخندی حاکی از رضایت نیز بر لب دارند! در واقع این پیام در پورنوگرافی القا می شود که می توانند برای سرگرمی، زنان را آزار دهند.

بخصوص در جامعه ایران که آموزش صحیحی از مسائل جنسی وجود ندارد و اولین اطلاعات یک نوجوان از دیدن اینگونه فیلمها و تصاویر است، اطلاعات کاملأ غلطی در ذهن او نسبت به سکس جا می افتد. این روند اکنون به گونه ای پیش می رود که حتی مردان میانسال از زنان خود می خواهند که با تقلید از زنان هنرپیشه فیلمها و تصاویر پورنوگرافی آنها را ارضاء کنند و متأسفانه در جامعه ایران بسیاری از زنان حتی بسیار تحصیل کرده هم، از حقوق خود به عنوان انسانی با همه نیازها، احساسات و شخصیت یک انسان آگاه نیستند.

قوانین در جامعه ما هم اینگونه القا می کند که زن باید تمام نیازهای مرد را تأمین کند و هر چقدر هم که زن این نیازها را نتواند بپذیرد، باید به آن تن دهد. در غیر اینصورت ممکن است مرد به علت عدم تمکین و یا با تهدید او به سرگرمیهای دیگر، زنان دیگر و …. او را تحت فشار قرار دهد.

براستی شما به عنوان یک زن چقدر از حقوق، ارزش و شخصیتی که برای خداوند دارید آگاهید؟


برگرفته از

  1. www.xxxchurch.com
  2. Christian web News. http://cwnewz.com
  3. Defining pornography.  Dr. Michael Johnson.  http://www.Freedomeveryday.org

Leave a Reply

*

Her value is far above rubies and pearls